ติดต่อเรา

สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
© สำนักงานเลขานุการ
เลขที่ 133 อาคาร20 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ 073-299600    โทรสาร 073-299601