อบรมเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ

8 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ ( 8 ม.ค. 2563) สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดีจัดกิจกรรมอบรม "เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ" ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคาร 20 เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการเขียนรายงานการประชุมและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ โดยมีอาจารย์สุรเดช สุวรรณชาตรี ผู้ช่วยอธิการฝ่ายกฎหมาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้