ประชุมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2562

13 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

วันนี้ (12 ธ.ค.62) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ การปรับตัวของมหาวิทยาลัยในยุค Disruptive Technology และเพื่อสร้างความตระหนัก การรับรู้สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต”